Eragin?

¿Nondik dator Eragin?

Hutsunea ikusten genuen gazte mugimenduetan, batez ere ekonomia eta lan-gatazkei  begira. Asanblada feministak, ikasle-mugimenduak, gazte asanbladen eta gaztetxeen itzulaldien aroan bizi gara, baina ez dago produkzio eta lan-harremanean oinarritutako inolako hutsunerik, ezta bizitza duin bat deusestatzen duen hiri-eredu hau salatzen duen mugimendurik.

Eragin eta gazte mugimendua

Eraginen norbanako gisa hartzen dugu parte. Nahiz eta hainbat erakunde ezberdinetatik etorri, ez dugu inolako kuota-sistemarik, ez dugu ezta horretaz eztabaidarik egiten. Garrantzitsuena proiektu orokorra da, baina ukaezina da azken unean erakundeek etekina ateratzen dietela Eragini. Laborantza teoría: Eraginek lurra lantzen du, lurratik etekinak eta fruituak aterako dira, bai asanblada berak bai beste erakunde, sindikatu eta mugimenduak gozatuko dutena.

Prekarietatetaren salaketa, klase-kontzientziaren bultzapena eta mobilizazioek ez diote soilik Eragini etekinak eman. Edozein erakunde erabili dezaketen baliabideak sortzen ditu, noski, kausa propioa indartzeko proselitismoa kontuan hartuta. Hau kontuan izanda, Eraginera datozen guztiak partekatzen dugun minimoak bilatzen ditugu, elkar lan egiteko eta gure ideiek zabaltze eta hedatze handiagoa eukitzeko.

Zergatik sortu zen?

Neoliberalismoa langileek zituzten bateratze eta antolakuntzarako erremintak eta klase-kontzientzia zapaltzen saiatu da, eta lortu duela esan dezakegu. Hainbat praktiken bidez: indibidualismoa, lan-giro atomizatuak, “klase” kontzeptua bertan behera uzten duten ideologiak bultzatuz (emprendimiento, coworking, american dream…). Egun, gazteok ez dute bere burua langile bezala ikusten.

Eraginek duen helbururik handienetarikoa –bere jarduera praktikoan, behintzat- gazte-langileriaren irudia sortzea da. Ez klase berezi eta ezberdindua bezala, baizik eta klase-kontzientzia hori berreskuratu eta indartzeko asmoz.

Gainera, langilearen gaineko gatazka deriba ukaezina pairatu du, eta herri-mugimenduen artean beste gatazkek protagonismo hartu duela ikusten dugu. Hau ez da arazo bat, baina eskubide materialak eta aberastasunaren banatze-sistema bidezkoaren aldarrikapenak atzean utzi ditugu. Eraginen asmoa ekonomia eta gizarte-gatazken garrantzia berreskuratzea da, gaur egun errenta erauzketa handienak lan-gatazkaren bidez ere lortzen dira eta. Langileen eta kapitalaren arteko aldea gero eta handiagoa da –krisia dela medio-, eta onartezina da gatazka horretaz ahaztea.

Beste helburu funtsezkoa, komunikazioari begira batez ere, ikuspuntu dialektiko baten bidez aurkakotasunen salatu eta ikustaraztea da. Gazteok eta langileok %20 txiroago gara, eta Euskal Herriko errenta eta enpresa handien irabaziak %10an igo dira, Eusko Jaurlaritzako datuen bidez.

Nahiz eta egoera hau Euskal Herriko krisi ekonomikoaren eszenatokian kokatu, baditugu ere prekarietatea eta esplotazioa salatu behar ditugun larrialdi konkretuak, ezberdintasun haietatik onura handienak hartzen dituzten aktoreak irudikatuz. Langile jakin batzuen esplotazio-egoera hobetzea ez da nahiko, testuinguru zabalago bat eman behar diogu haien prekarietateari: langilearen partez analisi eta kritika-jarduera bat espero dugo, sistema osoari begira, eta ez bakarrik bere norbanako egoerari.

Zergatik gazteriari begira?

Gure helburua ez da klase eta subjektu berri bat sortzea, ezta askoz gutxiago ere langileri kontzeptuarekin haustura bat bilatzea. Ikusten dugu gazteen eta langile-borrokaren arteko harremana ez dela guri gustatuko litzaigukeena, nahiz eta gure baliabide partikularrak are prekarioago izatea, gure gurasoek zituzteen eskubideekin alderatzen baditugu.

Hau da, gure belaunaldia aurrekoak baino askoz prekarioagoa da, esplotazio gogorragoa pairatzen dugu. Dena den, nahiz eta gure egoera larriagoa eta berezia izan, bere kausa nagusia bera dela ikusten dugu: kapitalismo heteropatriarkala.

­Zer egiten du Eraginek? Zeintzuk dira bere helburuak?

Hiru jomuga ezberdindu ditzakegu:

  • Prekarietatea salatzea: kapitalak esplotaziorako dituen erreminten disekzioa.
  • Lan gatazka konkretuetan laguntza eta enpresa jakin batzuen praktiken salaketa, azkenengo muga langile haien antolakuntza izanda.
  • PNV-ek bultatzen duen hiri-eredu neoliberalaren salaketa.

¿De dónde viene Eragin?

Eragin nace porque apreciábamos un vacío en las organizaciones juveniles, especialmente en cuanto al conflicto laboral y económico. Las asambleas feministas, los movimientos estudiantiles, las asambleas juveniles, los gaztetxes… Están en auge, pero no hay un movimiento basado en la denuncia del modo de producción y las relaciones laborales, o que denuncie este modelo de ciudad que imposibilita una vida digna.

Eragin y el movimiento juvenil

En Eragin  se participa a título individual. Aunque vengamos de diversas organizaciones, no hay nada parecido a un sistema de cuotas, es algo que ni se debate. Lo importante es el proyecto común, aunque es innegable que en última instancia las organizaciones sacan beneficio de Eragin. La teoría de la agricultura: Eragin siembra una tierra de la que brotarán frutos y otros recursos de los que se beneficiarán tanto Eragin como otras organizaciones, asambleas y  sindicatos.

La denuncia de la precariedad, la construcción de conciencia de clase y las movilizaciones no sólo han fortalecido a Eragin, crean condiciones que pueden resultar favorables a cualquier plataforma, sin dejar de tener en cuenta el proselitismo para reforzar la causa propia. Buscamos mínimos en común con cualquiera que venga a Eragin, de cara a que trabaje y a qué contribuya a la difusión y expansión de nuestras ideas.

¿Por qué se crea Eragin?

El neoliberalismo  ha intentado aplastar la conciencia de clase y las herramientas de unión y organización con las que contaban las trabajadoras. Y se puede decir que lo ha logrado, mediante el individualismo, ambientes de trabajo atomizado o ideologías que rechazan el concepto de clase (emprendimiento, coworking, american dream…). Hoy en día, los y las jóvenes no se consideran clase trabajadora.

Uno de los principales objetivos de Eragin (al menos, en su actividad política) es construir la imagen de juventud trabajadora. No como un estamento diferenciado, sino como la recuperación y el reforzamiento de esa conciencia de clase perdida.

Además el conflicto laboral ha sufrido una deriva innegable, y otras luchas han cobrado mayor protagonismo. Sin que esto sea un problema, sí se han dejado de lado reivindicaciones por derechos materiales y por una redistribución justa de la riqueza. La intención de Eragin es recuperar la importancia de las luchas sociales y económicas, ya que hoy en día las mayores extracciones de renta se siguen logrando a través del conflicto capital-trabajo (a través de la crisis). Es inaceptable que se olviden o se obvien esas luchas.

Otro objetivo ineludible, especialmente a nivel comunicativo, es ilustrar y denunciar un antagonismo desde una perspectiva dialéctica. Los y las jóvenes trabajadoras somos un 20% más pobres, mientras que los beneficios de las grandes empresas de Euskal Herria son un 10% mayores, según datos del Gobierno Vasco. A pesar de colocar esta situación en el marco de la crisis económica en Euskal Herria, también denunciamos situaciones particulares de precariedad y explotación, señalando a quienes se benefician principalmente de esas injusticias. No es suficiente mejorar la situación laboral de una serie de trabajadoras, necesitamos expresar un escenario más profundo a esa precariedad: esperamos un análisis sistémico por parte del trabajador, no simplemente una perspectiva personal del problema.

¿Por qué nos centramos en la juventud?

Nuestro objetivo no es reivindicar un sujeto político nuevo, ni mucho menos buscar una ruptura con el concepto de clase trabajadora. Vemos que la relación entre juventud y lucha de clases no es la que nos gustaría, a pesar de que nuestras condiciones sean especialmente precarias si las comparamos con los derechos que tuvieron nuestros padres.

Esto es, nuestra generación está más precarizada que la anterior, sufre una explotación mayor. Pero aunque nuestra situación sea particularmente grave, entendemos que la causa principal es la misma que años atrás: el capitalismo heteropatriarcal.

¿Qué hace Eragin? ¿Cuáles son sus objetivos?

Podemos diferenciar tres puntos de mira:

  1. Denuncia de la precarización: disección de las herramientas del capitalismo para la explotación.
  2. Apoyo en conflictos laborales concretos y denuncia de las prácticas de ciertas empresas, siendo la organización de las trabajadoras el objetivo final.
  3. Denuncia del modelo de ciudad neoliberal promovido por el PNV.